Stav objednávky
Informace
Zákaznická linka
+ 420 272 071 395

Udržitelnost ve společnosti CEWE

Zjistěte více o udržitelnosti našich produktů.

Společně pomáháme naší přírodě

Společenská odpovědnost je pro nás důležitá

CEWE přikládá velký význam odpovědnému řízení společnosti ve všech oblastech a udržitelnost je jeho nedílnou součástí. Již mnoho let se věnujeme pěti základním pilířům.
Čestné a spravedlivé jednání:

Udržení rovnováhy mezi sociálními a environmentálními problémy a úspěšným podnikáním vyžaduje pevné etické zásady. Ve společnosti CEWE jsou to hodnoty jako spolehlivost, poctivost, dlouhodobý přístup, slušnost, integrita a důvěryhodnost.

Ekonomická udržitelnost:

Značka CEWE znamená dlouhodobý ekonomický úspěch spojený s ekologickou a sociální odpovědností. Společnost se zaměřuje na dlouhodobý pozitivní vývoj namísto krátkodobého zisku.

Ochrana životního prostředí a zachování zdrojů:

Snižování znečištění životního prostředí a ochrana přírodních zdrojů jsou hlavními zájmy společnosti CEWE. V souladu s hlavní zásadou "ochrany přírody" chceme ve společnosti CEWE podporovat ochranu klimatu, šetřit energií, chránit životní prostředí a podporovat oběhové hospodářství.

Odpovědnost za zaměstnance:

Úspěch společnosti CEWE je z velké části založen na motivovaných a dobře vyškolených zaměstnancích. Strategická práce v oblasti lidských zdrojů zahrnuje širokou škálu opatření, která společně přispívají k pověsti společnosti CEWE jako dobrého zaměstnavatele.

Sociální angažovanost:

Sociální angažovanost je součástí firemní kultury společnosti. CEWE přispívá k pozitivnímu rozvoji společnosti ve které stojí za to žít, prostřednictvím darů, sponzorství a propagačních aktivit v regionech i na mezinárodní úrovni. Hlavními oblastmi podpory jsou lidé, životní prostředí a fotografická kultura.

Udržitelnost ve společnosti CEWE

FSC® - certifikované CEWE fotoprodukty

Společnost CEWE je držitelem certifikátu FSC®, proto můžeme nabízet fotoprodukty s tímto certifikátem, a podpořit tak udržitelné obhospodařování lesů. Fotoprodukty mohou být certifikovány pouze v případě, že všechny příslušné materiály, které obsahují, jsou certifikovány FSC®. Mezi ně patří materiály obsahující dřevní vlákna, jako je papír a lepenka. Více než 90 % našich papírů pro digitální tisk a velká část našich fotopapírů jsou zakoupeny s certifikací FSC®. Aby mohly být produkty certifikované, musí být celý proces přizpůsoben standardům FSC®. Proto probíhají každoročně nezávislé kontroly třetími stranami.

Naše CEWE FOTOKNIHA je ve všech svých variantách certifikovaná organizací Forest Stewardship Council®. Nejedná se však o jediný fotoprodukt s certifikátem FSC® v našem sortimentu. Neustále pracujeme na tom, abychom mohli nabízet další produkty s certifikátem FSC®.

Klimaticky neutrální výroba

Klimaticky neutrální výroba znamená, že nevyhnutelné emise CO₂ jsou kompenzovány certifikovanými projekty na ochranu klimatu. CEWE spolupracuje s ekologickou organizací ClimatePartner na kompenzaci emisí z výroby a kancelářských provozů. Od roku 2016 podporujeme mimo jiné projekt Kasigau Wildlife Corridor v Keni, který se zabývá ochranou lesů a obnovou lesních porostů.

Dosud jsme pro značkové produkty CEWE vykompenzovali více než 100 000 000 kg CO₂.

Fotoprodukty s certifikátem FSC® - ve společnosti CEWE

Cenná interakce s přírodou

Zanechat za sebou svět, ve kterém stojí za to žít společně

Pro vánoční sezónu 2020 jsme mohli představit 100 % biologicky rozložitelnou vnitřní část našeho prémiového adventního kalendáře s pralinkami Ferrero.

  • Vnitřní část 100 % biologicky rozložitelná
  • Lze ji vyhodit do kontejneru určený na papír nebo zpracovat při kompostování
  • Vnější obal je z papíru s certifikací FSC®

Plastový odpad nás velmi trápí. Nyní můžeme do bioodpadu vyhodit alespoň vnitřní část našeho adventního kalendáře - na to jsme pyšní.

Thomas Mehls, představenstvo CEWE

Odpovědnost za zaměstnance

Motivovaní, dobře vyškolení a zdraví zaměstnanci jsou klíčovým základem úspěchu společnosti CEWE. Klíčovými tématy jsou bezpečnost práce, zdraví a demografické změny.

Úspěch společnosti CEWE je z velké části založen na motivovaných a dobře vyškolených zaměstnancích. Za účelem měření spokojenosti zaměstnanců provádí společnost CEWE na svých pracovištích průzkumy již více než deset let. Aby společnost CEWE zůstala atraktivním místem pro práci, zahrnuje práce s lidskými zdroji širokou škálu opatření, která společně přispívají k pověsti společnosti CEWE jako dobrého zaměstnavatele. Patří mezi ně například slučitelnost rodinné a profesní kariéry, podpora důchodového zabezpečení, systém zaměstnaneckých akcií a široká nabídka benefitů přispívajících k lepšímu zdraví a podpoře sportu u našich zaměstnanců.

Často kladené dotazy

Všechny produkty s obsahem dřevních vláken, jako je papír, lepenka nebo dřevo, mohou být certifikovány FSC®, pokud splňují standardy FSC®.

Plastová fólie slouží k ochraně produktu před poškozením. Tímto způsobem lze snížit reklamace na minimum, a tím i spotřebu papíru kvůli opakovaným tiskům. Společnost CEWE již hledá alternativy, jak plastové obaly nahradit materiálem šetrnějším k životnímu prostředí.

Iniciujeme a podporujeme velké množství projektů na ochranu životního prostředí. Patří mezi ně založení dvou včelstev v areálu společnosti v Oldenburgu a zaměstnanecké projekty, jako je "CEWE uklízí" nebo kampaně na výsadbu stromů. Již mnoho let také úzce spolupracujeme s NABU. V zájmu další ochrany životního prostředí CEWE vyrábí a dodává všechny produkty způsobem, který je klimaticky neutrální.

Kritiku bereme na vědomí. Přesto je FSC® nejnáročnějším certifikátem pro produkty z papíru a dřeva a je stále podporována hlavními organizacemi na ochranu životního prostředí. Proto je FSC® certifikace našich fotoproduktů tím nejlepším, co můžeme pro udržitelné lesní hospodaření udělat.

To má několik důvodů. Občas pro některé produkty využíváme materiály, které ještě nejsou certifikované. Aby však bylo možné produkt certifikovat, musí být certifikováno 100 % příslušných materiálů. U ostatních musíme pouze upravit proces tak, aby byl v souladu se všemi pokyny při každoročním auditu FSC®. V CEWE na tom pracujeme s velkým nasazením.